ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΠΏΛΗΣΗΣ

Οι παρόντες γενικοί όροι πώλησης (εφεξής οι "Γενικοί Όροι") ισχύουν για κάθε αγορά που πραγματοποιείται από ένα φυσικό πρόσωπο (εφεξής ο "ΠΕΛΑΤΗΣ") στην ιστοσελίδα https://www.itstylemakeup.fr (εφεξής η "ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ") από την it Style Distribution, SAS εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών με αριθμό 882 448 558, με έδρα 122, Rue du Commandant Rolland, Γαλλία Τηλ: 09 71 16 50 33, email: contact@itstylecosmetic.com (εφεξής ο "ΠΩΛΗΤΗΣ").

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Κάθε παραγγελία που πραγματοποιείται στον Ιστότοπο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων γενικών όρων από τον ΠΕΛΑΤΗ.

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι όροι που χρησιμοποιούνται κατωτέρω έχουν την ακόλουθη έννοια στους παρόντες Γενικούς Όρους:

  • "ΠΕΛΑΤΗΣ": αναφέρεται στον αντισυμβαλλόμενο του ΠΩΛΗΤΗ, ο οποίος εγγυάται ότι είναι καταναλωτής όπως ορίζεται από τη γαλλική νομοθεσία και νομολογία. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ρητά ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ ενεργεί εκτός οποιασδήποτε συνήθους ή εμπορικής δραστηριότητας.
  • "ΠΑΡΑΔΟΣΗ": αναφέρεται στην πρώτη παρουσίαση των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ που παραγγέλθηκαν από τον ΠΕΛΑΤΗ στη διεύθυνση παράδοσης που δηλώθηκε κατά την παραγγελία.
  • "ΠΡΟΪΟΝΤΑ": αναφέρεται σε όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.
  • "ΧΩΡΑ": ορίζει τη μητροπολιτική ΓΑΛΛΙΑ (εξαιρουμένων των ΔΟΜ/ΤΟΜ).

ΆΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΌΣ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν την πώληση των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ από τον ΠΩΛΗΤΗ στους ΠΕΛΑΤΕΣ του.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ενημερώνεται σαφώς και αναγνωρίζει ότι η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ προορίζεται για καταναλωτές και ότι οι επαγγελματίες πρέπει να επικοινωνούν με το τμήμα πωλήσεων του ΠΩΛΗΤΗ προκειμένου να επωφεληθούν από ξεχωριστούς συμβατικούς όρους.

ΆΡΘΡΟ 3. ΑΠΟΔΟΧΉ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΏΝ ΌΡΩΝ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαβάσει προσεκτικά και να αποδεχθεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις πριν προχωρήσει στην πληρωμή μιας παραγγελίας για ΠΡΟΪΟΝΤΑ που τοποθετούνται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αναφέρονται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ μέσω συνδέσμου και πρέπει να συμβουλεύεστε πριν από την τοποθέτηση της παραγγελίας. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ καλείται να διαβάσει προσεκτικά, να κατεβάσει και να εκτυπώσει τους Γενικούς Όρους και να κρατήσει ένα αντίγραφο.

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ συμβουλεύει τον ΠΕΛΑΤΗ να διαβάζει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις με κάθε νέα παραγγελία, καθώς η τελευταία έκδοση των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ισχύει για όλες τις νέες παραγγελίες ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

Κάνοντας κλικ στο πρώτο κουμπί για την υποβολή της παραγγελίας και στη συνέχεια στο δεύτερο κουμπί για την επιβεβαίωση της παραγγελίας, ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους Γενικούς Όρους χωρίς περιορισμούς ή προϋποθέσεις.

ΆΡΘΡΟ 4. ΑΓΟΡΆ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ

Για να αγοράσει ένα ΠΡΟΪΟΝ, ο ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και να έχει τη δικαιοπρακτική ικανότητα ή, εάν είναι ανήλικος, να μπορεί να αποδείξει τη συμφωνία των νόμιμων εκπροσώπων του.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα κληθεί να παράσχει στοιχεία ταυτοποίησης συμπληρώνοντας τη φόρμα που είναι διαθέσιμη στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Το σύμβολο (*) υποδεικνύει τα υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν για να διεκπεραιωθεί η παραγγελία του ΠΕΛΑΤΗ από τον ΠΩΛΗΤΗ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να ελέγξει την κατάσταση της παραγγελίας του στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Ο εντοπισμός των ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ μπορεί, εάν είναι απαραίτητο, να γίνει μέσω των διαδικτυακών εργαλείων εντοπισμού ορισμένων μεταφορέων. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί επίσης να επικοινωνήσει ανά πάσα στιγμή με το τμήμα πωλήσεων του ΠΩΛΗΤΗ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact@itstylecosmetic.com για να ενημερωθεί σχετικά με την κατάσταση της παραγγελίας του.

Οι πληροφορίες που παρέχει ο ΠΕΛΑΤΗΣ στον ΠΩΛΗΤΗ κατά την τοποθέτηση μιας παραγγελίας πρέπει να είναι πλήρεις, ακριβείς και ενημερωμένες. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον ΠΕΛΑΤΗ να επιβεβαιώσει, με κάθε πρόσφορο μέσο, την ταυτότητά του, την επιλεξιμότητά του και τις πληροφορίες που παρέχονται.

ΆΡΘΡΟ 5. ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΕΣ

Άρθρο 5.1 Χαρακτηριστικά των προϊόντων

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (στα δελτία πληροφοριών που διατίθενται στον Ιστότοπο) και τις υποχρεωτικές πληροφορίες που πρέπει να λαμβάνει ο ΠΕΛΑΤΗΣ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαβάσει προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες πριν από την τοποθέτηση παραγγελίας στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, όλα τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ που πωλούνται από τον ΠΩΛΗΤΗ είναι καινούργια και συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα πρότυπα που ισχύουν στη Γαλλία.

Άρθρο 5.2. Διαδικασία παραγγελίας

Οι παραγγελίες των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ γίνονται απευθείας στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Για να πραγματοποιήσει μια παραγγελία, ο ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω (σημειώστε, ωστόσο, ότι ανάλογα με την αρχική σελίδα του ΠΕΛΑΤΗ, τα βήματα μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς).

5.2.1. Επιλογή των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ και επιλογές αγοράς

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιλέγει το ΠΡΟΪΟΝ ή τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ της αρεσκείας του κάνοντας κλικ στο ή στα εν λόγω ΠΡΟΪΟΝΤΑ και επιλέγοντας τα επιθυμητά χαρακτηριστικά και ποσότητες. Μόλις επιλεγεί το ΠΡΟΪΟΝ, το ΠΡΟΪΟΝ τοποθετείται στο καλάθι αγορών του ΠΕΛΑΤΗ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί στη συνέχεια να προσθέσει όσα ΠΡΟΪΟΝΤΑ επιθυμεί στο καλάθι του.

5.2.2. Παραγγελία

Μόλις επιλεγούν τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ και τοποθετηθούν στο καλάθι αγορών, ο ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει να κάνει κλικ στο καλάθι αγορών και να επαληθεύσει ότι το περιεχόμενο της παραγγελίας είναι σωστό. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν το έχει ήδη πράξει, θα κληθεί στη συνέχεια να ταυτοποιηθεί ή να εγγραφεί.

Μόλις ο ΠΕΛΑΤΗΣ επικυρώσει το περιεχόμενο του καλαθιού και συνδεθεί/εγγραφεί, θα εμφανιστεί μια ηλεκτρονική φόρμα, η οποία θα συμπληρώνεται αυτόματα και θα συνοψίζει την τιμή, τους ισχύοντες φόρους και, κατά περίπτωση, τα έξοδα αποστολής.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ καλείται να ελέγξει το περιεχόμενο της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της ποσότητας, των χαρακτηριστικών και των αναφορών των παραγγελθέντων ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, της διεύθυνσης χρέωσης, του τρόπου πληρωμής και της τιμής) πριν επικυρώσει το περιεχόμενό της.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί στη συνέχεια να προχωρήσει στην πληρωμή των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ακολουθώντας τις οδηγίες στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ και να παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την τιμολόγηση και την ΠΑΡΑΔΟΣΗ των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Για ΠΡΟΪΟΝΤΑ για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές, αυτές οι ειδικές αναφορές εμφανίζονται όταν έχουν επιλεγεί οι σωστές επιλογές. Οι παραγγελίες πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την επεξεργασία της παραγγελίας.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει επίσης να επιλέξει τη μέθοδο παράδοσης που επιθυμεί.

5.2.3. Βεβαίωση παραλαβής

Μόλις ολοκληρωθούν όλα τα βήματα που περιγράφονται παραπάνω, εμφανίζεται μια σελίδα στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ για την επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας του ΠΕΛΑΤΗ. Αντίγραφο της επιβεβαίωσης παραγγελίας αποστέλλεται αυτόματα στον ΠΕΛΑΤΗ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει μέσω της φόρμας εγγραφής είναι σωστή.

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν αποστέλλει καμία επιβεβαίωση παραγγελίας μέσω ταχυδρομείου ή φαξ.

5.2.4. Τιμολόγηση

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας, ο ΠΕΛΑΤΗΣ εισάγει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την τιμολόγηση (το σύμβολο (*) υποδεικνύει τα υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν για την επεξεργασία της παραγγελίας του ΠΕΛΑΤΗ από τον ΠΩΛΗΤΗ).

Ειδικότερα, ο ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει να αναφέρει σαφώς όλες τις πληροφορίες που αφορούν την ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ιδίως την ακριβή διεύθυνση της ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, καθώς και κάθε πιθανό κωδικό πρόσβασης στη διεύθυνση της ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει επίσης να καθορίσει τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής.

Ούτε το έντυπο παραγγελίας που συντάσσει ο ΠΕΛΑΤΗΣ ηλεκτρονικά, ούτε η απόδειξη παραλαβής της παραγγελίας που αποστέλλει ο ΠΩΛΗΤΗΣ στον ΠΕΛΑΤΗ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συνιστούν τιμολόγιο. Ανεξάρτητα από τον τρόπο παραγγελίας ή πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε, ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα λάβει το πρωτότυπο τιμολόγιο κατά την ΠΑΡΑΔΟΣΗ των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, μέσα στη συσκευασία.

5.3. Ημερομηνία παραγγελίας

Η ημερομηνία της παραγγελίας είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο ΠΩΛΗΤΗΣ επιβεβαιώνει την παραλαβή της ηλεκτρονικής παραγγελίας. Οι προθεσμίες που αναφέρονται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ αρχίζουν να ισχύουν μόνο από την ημερομηνία αυτή.

5.4. Τιμές

Για όλα τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα βρει στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ τις τιμές που εμφανίζονται σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, καθώς και τα ισχύοντα έξοδα αποστολής (ανάλογα με το βάρος του πακέτου, χωρίς τη συσκευασία και τα δώρα, τη διεύθυνση ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ και τον επιλεγμένο μεταφορέα ή τρόπο μεταφοράς).

Οι τιμές περιλαμβάνουν ιδίως τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) με τον συντελεστή που ισχύει κατά την ημερομηνία της παραγγελίας. Οποιαδήποτε αλλαγή στον ισχύοντα συντελεστή μπορεί να επηρεάσει την τιμή των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου συντελεστή.

Ο εφαρμοστέος συντελεστής ΦΠΑ εκφράζεται ως ποσοστό της αξίας του πωλούμενου ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Οι τιμές των προμηθευτών του ΠΩΛΗΤΗ υπόκεινται σε αλλαγές. Κατά συνέπεια, οι τιμές που αναφέρονται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ενδέχεται να αλλάξουν. Μπορούν επίσης να τροποποιηθούν σε περίπτωση ειδικών προσφορών ή εκπτώσεων.

Οι αναγραφόμενες τιμές είναι έγκυρες, εκτός από την περίπτωση χονδροειδούς σφάλματος. Η ισχύουσα τιμή είναι αυτή που αναφέρεται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ κατά την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας από τον ΠΕΛΑΤΗ.

5.5. Διαθεσιμότητα των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο έμπορος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει το ΠΡΟΪΟΝ την ημερομηνία ή εντός της προθεσμίας που υποδεικνύεται στον ΠΕΛΑΤΗ, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει διαφορετικά.

Η μη διαθεσιμότητα ενός ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ αναφέρεται κατ' αρχήν στη σελίδα του συγκεκριμένου ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Οι ΠΕΛΑΤΕΣ μπορούν επίσης να ενημερωθούν για την ανανέωση των αποθεμάτων ενός ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ από τον ΠΩΛΗΤΗ.

Σε κάθε περίπτωση, εάν η μη διαθεσιμότητα δεν αναφέρθηκε κατά την παραγγελία, ο ΠΩΛΗΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τον ΠΕΛΑΤΗ χωρίς καθυστέρηση εάν το ΠΡΟΪΟΝ δεν είναι διαθέσιμο.

Σε περίπτωση που ένα ΠΡΟΪΟΝ δεν είναι διαθέσιμο, ο ΠΩΛΗΤΗΣ μπορεί, εφόσον συμφωνούν τα μέρη, να προσφέρει εναλλακτικό ΠΡΟΪΟΝ ισοδύναμης ποιότητας και τιμής, αποδεκτό από τον ΠΕΛΑΤΗ.

Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποφασίσει να ακυρώσει την παραγγελία του για μη διαθέσιμα ΠΡΟΪΟΝΤΑ, θα λάβει επιστροφή όλων των ποσών που κατέβαλε για τα μη διαθέσιμα ΠΡΟΪΟΝΤΑ το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την πληρωμή.

ΆΡΘΡΟ 6. ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του δικαιώματος υπαναχώρησης καθορίζονται στην "Πολιτική υπαναχώρησης", η οποία είναι διαθέσιμη στο Παράρτημα 1 του παρόντος και είναι προσβάσιμη στο κάτω μέρος κάθε σελίδας του ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ μέσω συνδέσμου υπερκειμένου.

ΆΡΘΡΟ 7. ΠΛΗΡΩΜΉ

7.1. Μέσα πληρωμής

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να πληρώσει τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ ηλεκτρονικά στον Ιστότοπο χρησιμοποιώντας τα μέσα που προτείνει ο ΠΩΛΗΤΗΣ.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ εγγυάται στον ΠΩΛΗΤΗ ότι διαθέτει όλες τις απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις για τη χρήση της επιλεγμένης μεθόδου πληρωμής.

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθεί την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής πληρωμής στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Εν προκειμένω, διευκρινίζεται ότι όλες οι πληροφορίες πληρωμής που παρέχονται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ διαβιβάζονται στην τράπεζα της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

7.2. Ημερομηνία πληρωμής

Σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής με πιστωτική κάρτα, ο λογαριασμός του ΠΕΛΑΤΗ θα χρεωθεί μόλις παραγγείλει τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Σε περίπτωση μερικής ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, το συνολικό ποσό θα χρεωθεί από το λογαριασμό του ΠΕΛΑΤΗ το νωρίτερο κατά την αποστολή του πρώτου πακέτου. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποφασίσει να ακυρώσει την παραγγελία για μη διαθέσιμα ΠΡΟΪΟΝΤΑ, η επιστροφή χρημάτων θα γίνει σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο του άρθρου 5.5 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

7.3. Καθυστέρηση ή άρνηση πληρωμής

Εάν η τράπεζα αρνηθεί να χρεώσει μια κάρτα ή άλλο μέσο πληρωμής, ο ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του ΠΩΛΗΤΗ προκειμένου να εξοφλήσει την παραγγελία με οποιοδήποτε άλλο έγκυρο μέσο πληρωμής.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αντίρρηση, άρνηση ή άλλο, η διαβίβαση της χρηματικής ροής που οφείλει ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδειχθεί αδύνατη, η παραγγελία ακυρώνεται και η πώληση τερματίζεται αυτόματα.

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΠΌΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ

Κάθε σύμβαση που συνάπτεται με τον ΠΕΛΑΤΗ και αντιστοιχεί σε παραγγελία άνω των 120 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του φόρου, αρχειοθετείται από τον ΠΩΛΗΤΗ για περίοδο δέκα (10) ετών σύμφωνα με το άρθρο L. 213-1 του Κώδικα Καταναλωτή.

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ συμφωνεί να αρχειοθετεί τις πληροφορίες αυτές για την παρακολούθηση των συναλλαγών και να προσκομίζει αντίγραφο της σύμβασης κατόπιν αιτήματος του ΠΕΛΑΤΗ.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης, ο ΠΩΛΗΤΗΣ θα είναι σε θέση να αποδείξει ότι το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης είναι αξιόπιστο και ότι εγγυάται την ακεραιότητα της συναλλαγής.

ΑΡΘΡΟ 9. ΜΕΤΑΒΊΒΑΣΗ ΚΥΡΙΌΤΗΤΑΣ

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ παραμένει κύριος των παραδοθέντων ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ μέχρι την πλήρη πληρωμή από τον ΠΕΛΑΤΗ.

Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εμποδίζουν τη μεταβίβαση στον ΠΕΛΑΤΗ, κατά την παραλαβή από τον ΠΕΛΑΤΗ ή από τρίτο πρόσωπο που ορίζεται από τον ΠΕΛΑΤΗ, εκτός του μεταφορέα, των κινδύνων απώλειας ή ζημίας των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ που υπόκεινται σε παρακράτηση κυριότητας, καθώς και των κινδύνων ζημίας που ενδέχεται να προκαλέσουν.

ΑΡΘΡΟ 10. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Οι όροι ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ καθορίζονται στην "πολιτική παράδοσης" που αναφέρεται στο παράρτημα 2 του παρόντος και είναι προσβάσιμη στο κάτω μέρος κάθε σελίδας του ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ μέσω συνδέσμου υπερκειμένου.

ΑΡΘΡΟ 11. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ θα συσκευάζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα μεταφοράς, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ κατά την ΠΑΡΑΔΟΣΗ. Οι ΠΕΛΑΤΕΣ αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τα ίδια πρότυπα κατά την επιστροφή των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ υπό τους όρους που καθορίζονται στο Παράρτημα 1 - Πολιτική ακύρωσης.



ΆΡΘΡΟ 12. ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ


Εκτός από τις εμπορικές εγγυήσεις που μπορεί να προσφέρει ο ΠΩΛΗΤΗΣ για ορισμένα ΠΡΟΪΟΝΤΑ, όλοι οι Πελάτες επωφελούνται από "νόμιμες" εγγυήσεις για όλα τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ, οι οποίες περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω, σύμφωνα με το άρθρο L.111-1 του Κώδικα Καταναλωτή.

Άρθρο 12.1. Εγγύηση συμμόρφωσης

Άρθρο L. 217-4 του Γαλλικού Κώδικα Καταναλωτή: "Ο πωλητής παραδίδει αγαθά που ανταποκρίνονται στη σύμβαση και είναι υπεύθυνος για τυχόν ελαττώματα συμμόρφωσης που υπάρχουν κατά τη στιγμή της παράδοσης. Ευθύνεται επίσης για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που προκύπτει από τη συσκευασία, τις οδηγίες συναρμολόγησης ή την εγκατάσταση, όταν η τελευταία έγινε με ευθύνη του από τη σύμβαση ή εκτελέστηκε με δική του ευθύνη".

Άρθρο L.217-5 του Κώδικα Καταναλωτή: "Τα αγαθά ανταποκρίνονται στη σύμβαση: 1° Εάν είναι κατάλληλα για το σκοπό που συνήθως αναμένεται από παρόμοια αγαθά και, κατά περίπτωση : - εάν ανταποκρίνεται στην περιγραφή που έδωσε ο πωλητής και έχει τις ιδιότητες που παρουσίασε ο πωλητής στον αγοραστή υπό μορφή δείγματος ή υποδείγματος- - εάν έχει τις ιδιότητες που ο αγοραστής μπορεί δικαιολογημένα να αναμένει ενόψει των δημόσιων δηλώσεων του πωλητή, του παραγωγού ή του αντιπροσώπου του, ιδίως στη διαφήμιση ή την επισήμανση- 2° ή εάν έχει τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των μερών ή είναι κατάλληλο για οποιαδήποτε ειδική χρήση που επιδιώκει ο αγοραστής, την οποία έθεσε υπόψη του πωλητή και αποδέχθηκε ο τελευταίος.

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ ευθύνεται για τα ελαττώματα συμμόρφωσης που υφίστανται κατά τη στιγμή της παράδοσης και για τα ελαττώματα συμμόρφωσης που προκύπτουν από τη συσκευασία, τις οδηγίες συναρμολόγησης ή την εγκατάσταση, όταν η τελευταία έγινε με δικά του έξοδα ή με δική του ευθύνη.

Η ενέργεια που προκύπτει από την έλλειψη συμμόρφωσης παραγράφεται εντός δύο (2) ετών από την παράδοση του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (άρθρο L.217-12 του Κώδικα Καταναλωτή)

Σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης, ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση ή την επισκευή του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, κατ' επιλογή του. Ωστόσο, εάν το κόστος της επιλογής του ΠΕΛΑΤΗ είναι προφανώς δυσανάλογο σε σχέση με την άλλη πιθανή επιλογή, λαμβάνοντας υπόψη την αξία του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ή τη σημασία του ελαττώματος, ο ΠΩΛΗΤΗΣ μπορεί να προχωρήσει σε επιστροφή χρημάτων, χωρίς να ακολουθήσει την επιλογή που επέλεξε ο ΠΕΛΑΤΗΣ.

Σε περίπτωση που η αντικατάσταση ή η επισκευή είναι αδύνατη, ο ΠΩΛΗΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει την τιμή του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του επιστρεφόμενου ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ και με αντάλλαγμα την επιστροφή του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ από τον ΠΕΛΑΤΗ στην ακόλουθη διεύθυνση 122, Rue du Commandant Rolland.

Τέλος, ο ΠΕΛΑΤΗΣ απαλλάσσεται από την απόδειξη της ύπαρξης της έλλειψης συμμόρφωσης του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ κατά τη διάρκεια των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την παράδοση του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, εκτός από τα μεταχειρισμένα αγαθά για τα οποία η περίοδος αυτή ορίζεται σε έξι (6) μήνες. (άρθρο L. 217-7 του Κώδικα Καταναλωτή).

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα νομική εγγύηση συμμόρφωσης ισχύει ανεξάρτητα από την εμπορική εγγύηση που παρέχεται, εάν υπάρχει, για τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

Άρθρο 12.2 Εγγύηση για κρυφά ελαττώματα

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ ευθύνεται για κρυφά ελαττώματα του πωλούμενου ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ που το καθιστούν ακατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση του ή που μειώνουν τη χρήση αυτή σε τέτοιο βαθμό ώστε ο ΠΕΛΑΤΗΣ να μην το είχε αποκτήσει ή να είχε δώσει μόνο χαμηλότερη τιμή γι' αυτό, αν τις γνώριζε. (Άρθρο 1641 του Αστικού Κώδικα)

Η εγγύηση αυτή επιτρέπει στον ΠΕΛΑΤΗ που μπορεί να αποδείξει την ύπαρξη κρυμμένου ελαττώματος να επιλέξει μεταξύ της επιστροφής του τιμήματος του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, εάν αυτό επιστραφεί, και της επιστροφής μέρους του τιμήματος, εάν το ΠΡΟΪΟΝ δεν επιστραφεί.

Σε περίπτωση που η αντικατάσταση ή η επισκευή είναι αδύνατη, ο ΠΩΛΗΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει την τιμή του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του επιστρεφόμενου ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ και με αντάλλαγμα την επιστροφή του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ από τον ΠΕΛΑΤΗ στην ακόλουθη διεύθυνση 122, Rue du Commandant Rolland. Η αγωγή που απορρέει από ανασταλτικά ελαττώματα πρέπει να ασκηθεί από τον ΠΕΛΑΤΗ εντός δύο (2) ετών από την ανακάλυψη του ελαττώματος. (Άρθρο 1648 παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα)

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΥΘΥΝΗ

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή κακής εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων που οφείλονται στον ΠΕΛΑΤΗ, ιδίως κατά την καταχώριση της παραγγελίας του.

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν ευθύνεται ούτε θεωρείται ότι δεν συμμορφώθηκε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή μη εκτέλεση, όταν η αιτία της καθυστέρησης ή της μη εκτέλεσης συνδέεται με περίπτωση ανωτέρας βίας, όπως ορίζεται από τη νομολογία των γαλλικών δικαστηρίων.

Διευκρινίζεται επίσης ότι ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν ελέγχει τους δικτυακούς τόπους που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Κατά συνέπεια, ο ΠΩΛΗΤΗΣ αποκλείει κάθε ευθύνη για τις πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτούς τους ιστότοπους. Οι σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχεται καμία εγγύηση ως προς το περιεχόμενό τους.

ΑΡΘΡΟ 14. ΔΥΝΑΜΗ MAJEURE


Ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν ευθύνεται εάν η μη εκπλήρωση ή η καθυστέρηση στην εκπλήρωση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του που περιγράφονται στους παρόντες ΓΟΣ οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.

Ανωτέρα βία σε συμβατικά θέματα συντρέχει όταν ένα γεγονός πέραν του ελέγχου του οφειλέτη, το οποίο δεν μπορούσε ευλόγως να προβλεφθεί κατά τη σύναψη της σύμβασης και τα αποτελέσματα του οποίου δεν μπορούν να αποφευχθούν με κατάλληλα μέτρα, εμποδίζει τον οφειλέτη να εκπληρώσει την υποχρέωσή του.

Εάν το εμπόδιο είναι προσωρινό, η εκπλήρωση της υποχρέωσης αναστέλλεται, εκτός εάν η προκύπτουσα καθυστέρηση δικαιολογεί την καταγγελία της σύμβασης. Εάν το κώλυμα είναι οριστικό, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και τα μέρη απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις τους υπό τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 1351 και 1351-1 του Αστικού Κώδικα.

Από την άποψη αυτή, ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν φέρει ευθύνη ιδίως σε περίπτωση επίθεσης από χάκερς ηλεκτρονικών υπολογιστών, μη διαθεσιμότητας υλικών, προμηθειών, ανταλλακτικών, προσωπικού ή άλλου εξοπλισμού, διακοπής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και σε περίπτωση οποιασδήποτε περίστασης ή γεγονότος εκτός του ελέγχου του ΠΩΛΗΤΗ που επέρχεται μετά τη σύναψη των ΓΟΣ και εμποδίζει την εκτέλεσή τους υπό κανονικές συνθήκες.

Διευκρινίζεται ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν μπορεί να απαιτήσει την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης και δεν μπορεί να ασκήσει καμία αγωγή κατά του ΠΩΛΗΤΗ.

Σε περίπτωση επέλευσης ενός από τα προαναφερθέντα γεγονότα, ο ΠΩΛΗΤΗΣ θα προσπαθήσει να ενημερώσει τον ΠΕΛΑΤΗ το συντομότερο δυνατό.

ΑΡΘΡΟ 15. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ συλλέγει στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους ΠΕΛΑΤΕΣ του, μεταξύ άλλων μέσω cookies. Οι ΠΕΛΑΤΕΣ μπορούν να απενεργοποιήσουν τα cookies ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησής τους.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ΠΩΛΗΤΗ χρησιμοποιούνται για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών που πραγματοποιούνται στον Ιστότοπο, για τη διαχείριση του λογαριασμού του ΠΕΛΑΤΗ, για την ανάλυση των παραγγελιών και, εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει επιλέξει ρητά αυτή την επιλογή, για την αποστολή εμπορικών μηνυμάτων αναζήτησης, ενημερωτικών δελτίων, διαφημιστικών προσφορών ή/και πληροφοριών σχετικά με ειδικές πωλήσεις, εκτός εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει τέτοιες επικοινωνίες από τον ΠΩΛΗΤΗ.

Τα δεδομένα του ΠΕΛΑΤΗ τηρούνται εμπιστευτικά από τον ΠΩΛΗΤΗ για τους σκοπούς της σύμβασης, της εκτέλεσής της και σύμφωνα με το νόμο.

Οι ΠΕΛΑΤΕΣ μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή, αποκτώντας πρόσβαση στο λογαριασμό τους ή κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσμο που παρέχεται για το σκοπό αυτό στο κάτω μέρος κάθε προσφοράς που λαμβάνουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν, εν όλω ή εν μέρει, στους παρόχους υπηρεσιών του ΠΩΛΗΤΗ που εμπλέκονται στη διαδικασία παραγγελίας. Για εμπορικούς σκοπούς, ο ΠΩΛΗΤΗΣ μπορεί να μεταφέρει στους εμπορικούς του συνεργάτες τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των ΠΕΛΑΤΩΝ του, υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι έχουν δώσει ρητά την προηγούμενη συγκατάθεσή τους κατά την εγγραφή τους στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ θα ρωτήσει ρητά τους ΠΕΛΑΤΕΣ αν επιθυμούν να κοινοποιηθούν τα προσωπικά τους δεδομένα. Οι ΠΕΛΑΤΕΣ μπορούν να αλλάξουν γνώμη ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με τον ΠΩΛΗΤΗ. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ μπορεί επίσης να ρωτήσει τους ΠΕΛΑΤΕΣ του εάν επιθυμούν να λαμβάνουν εμπορικές προσκλήσεις από τους συνεργάτες του.

Σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 για την επεξεργασία δεδομένων, τα αρχεία και τις ελευθερίες και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, γνωστός ως RGPD), ο ΠΩΛΗΤΗΣ διασφαλίζει την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ενδιαφερόμενων προσώπων.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, ενημέρωσης, φορητότητας και διαγραφής των πληροφοριών που τον αφορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του τροποποιημένου νόμου περί προστασίας δεδομένων και τις διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17 του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Ατόμων (RGPD).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του τροποποιημένου νόμου περί προστασίας δεδομένων και τις διατάξεις του άρθρου 21 της οδηγίας RGPD, ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί επίσης, για νόμιμους λόγους, να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν, χωρίς λόγο και χωρίς επιβάρυνση.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να ασκήσει αυτά τα δικαιώματα αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: contact@itstylecosmetic.com ή αποστέλλοντας επιστολή στη διεύθυνση 122, Rue du Commandant Rolland.

Διευκρινίζεται ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει την ταυτότητά του, είτε σαρώνοντας ένα έγγραφο ταυτότητας, είτε αποστέλλοντας στον ΠΩΛΗΤΗ φωτοαντίγραφο του εγγράφου ταυτότητάς του.




ΑΡΘΡΟ 16. ΠΑΡΑΠΟΝΕΣ

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ παρέχει στον ΠΕΛΑΤΗ "Τηλεφωνική Υπηρεσία Πελατών" στον ακόλουθο αριθμό: 09 71 16 50 33 (χωρίς επιπλέον χρέωση). Κάθε γραπτή καταγγελία του ΠΕΛΑΤΗ πρέπει να αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση: 122, Rue du Commandant Rolland.



ΑΡΘΡΟ 17. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ

Όλα τα οπτικά και ηχητικά στοιχεία της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, συμπεριλαμβανομένης της υποκείμενης τεχνολογίας που χρησιμοποιείται, προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και/ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του ΠΩΛΗΤΗ. Κάθε πρόσωπο που δημοσιεύει έναν ιστότοπο και επιθυμεί να δημιουργήσει έναν άμεσο σύνδεσμο υπερκειμένου προς την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ πρέπει να ζητήσει εγγράφως την άδεια του ΠΩΛΗΤΗ.

Σε καμία περίπτωση δεν θα χορηγηθεί αυτή η άδεια από τον ΠΩΛΗΤΗ σε μόνιμη βάση. Αυτός ο σύνδεσμος πρέπει να αφαιρεθεί κατόπιν αιτήματος του ΠΩΛΗΤΗ. Απαγορεύονται αυστηρά οι συνδέσεις υπερκειμένου με την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ με τεχνικές όπως η πλαισίωση ή η σύνδεση εντός γραμμής.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαράσταση ή αναπαραγωγή, εν όλω ή εν μέρει, της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ και του περιεχομένου της, με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια του ΠΩΛΗΤΗ, και συνιστά παράβαση που τιμωρείται σύμφωνα με τα άρθρα L.335-2 και επόμενα και τα άρθρα L.713-1 και επόμενα του Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Η αποδοχή των παρόντων ΓΟΣ συνεπάγεται την αναγνώριση από τον ΠΕΛΑΤΗ των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του ΠΩΛΗΤΗ και τη δέσμευση να τα σέβεται.

ΑΡΘΡΟ 18. ΕΓΚΥΡΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΏΝ ΌΡΩΝ

Οποιαδήποτε αλλαγή της ισχύουσας νομοθεσίας ή των κανονισμών ή οποιαδήποτε απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου που ακυρώνει μία ή περισσότερες ρήτρες των παρόντων Γενικών Όρων δεν επηρεάζει την ισχύ των παρόντων Γενικών Όρων. Μια τέτοια τροποποίηση ή απόφαση δεν επιτρέπει στους ΠΕΛΑΤΕΣ να αγνοήσουν τους παρόντες Γενικούς Όρους.

Όλοι οι όροι που δεν ρυθμίζονται ρητά στο παρόν διέπονται από την πρακτική του τομέα του λιανικού εμπορίου, για τις εταιρείες που έχουν την καταστατική τους έδρα στη Γαλλία.



Άρθρο 19. ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΏΝ ΌΡΩΝ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι ισχύουν για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, εφόσον η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά.

Οι Γενικοί Όροι έχουν ακριβή ημερομηνία και μπορούν να τροποποιηθούν και να επικαιροποιηθούν από τον ΠΩΛΗΤΗ ανά πάσα στιγμή. Οι γενικοί όροι που ισχύουν είναι αυτοί που ισχύουν κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

Οι αλλαγές στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα ισχύουν για ΠΡΟΪΟΝΤΑ που έχουν ήδη αγοραστεί.



Άρθρο 20 - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΟΙ ΠΑΡΌΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΚΑΙ Η ΣΧΈΣΗ ΜΕΤΑΞΎ ΤΟΥ ΠΕΛΆΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΉ ΔΙΈΠΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΌ ΔΊΚΑΙΟ

. ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΩΝΊΑΣ, ΑΡΜΌΔΙΑ ΕΊΝΑΙ ΜΌΝΟ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΆ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ.

Ωστόσο, πριν από οποιαδήποτε προσφυγή σε διαιτητή ή κρατικό δικαστή, ο Πελάτης καλείται να επικοινωνήσει με το τμήμα παραπόνων του ΠΩΛΗΤΗ.

Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία ή εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να αποδείξει ότι έχει προσπαθήσει προηγουμένως να επιλύσει τη διαφορά του απευθείας με τον ΠΩΛΗΤΗ μέσω γραπτής καταγγελίας, θα προταθεί προαιρετική διαδικασία διαμεσολάβησης, η οποία θα διεξαχθεί με πνεύμα πίστης και καλής πίστης, με σκοπό την επίτευξη φιλικής συμφωνίας σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με την παρούσα σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της διαφοράς σχετικά με την εγκυρότητά της.

Για την έναρξη αυτής της διαμεσολάβησης, ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να επικοινωνήσει με τον διαμεσολαβητή του ΠΩΛΗΤΗ: David AMAR, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου είναι: communication@itstylecosmetic.com και με τον οποίο μπορεί να επικοινωνήσει μέσω αυτού του συνδέσμου: https://www.itstylemakeup.fr .

Το μέρος που επιθυμεί να κινήσει τη διαδικασία διαμεσολάβησης πρέπει πρώτα να ενημερώσει το άλλο μέρος με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, αναφέροντας τα στοιχεία της σύγκρουσης

. Η διαμεσολάβηση δεν είναι υποχρεωτική, ο ΠΕΛΑΤΗΣ ή ο ΠΩΛΗΤΗΣ μπορούν ανά πάσα στιγμή να αποσυρθούν από τη διαδικασία

. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΠΟΤΥΧΕΙ Η ΔΕΝ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, η ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΦΗΣΕ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ παραπέμπεται στο αρμόδιο δικαστήριο που ορίζεται ανωτέρω.

Άρθρο 21. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ενότητα Trust Beauty)

Στο πλαίσιο των ανακοινώσεων που ο χρήστης κάνει στον ιστότοπο www.itstylemakeup.fr, ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση, χωρίς ο κατάλογος αυτός να είναι περιοριστικός, να μην δημοσιεύει ανακοινώσεις:

α) αντίθετες προς τη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη εν γένει,

β) υποκίνηση σε αυτοκτονία, υποκίνηση σε διάπραξη αξιόποινης πράξης, εγκλήματος ή τρομοκρατικής ενέργειας ή εξύμνηση εγκλημάτων πολέμου ή εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.

γ) δεν σέβεται τα δικαιώματα των άλλων και ιδίως όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως τα πνευματικά δικαιώματα, τα συγγενικά δικαιώματα σε πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα εμπορικών σημάτων, το δικαίωμα στην εικόνα ενός προσώπου και γενικά τα δικαιώματα προσώπων και περιουσίας.

δ) εμπορικού χαρακτήρα, ιδίως να μην προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες στις οποίες μπορεί να έχει κανείς πρόσβαση έναντι αμοιβής.

ε) που παρουσιάζουν ανήλικους κάτω των 18 ετών, εκτός εάν έχουν λάβει άδεια από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους για τη δημοσίευσή τους στον ιστότοπο.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του χρήστη με τους κανόνες αυτούς, μπορεί να του απαγορευτεί η χρήση ή η πρόσβαση στον ιστότοπο.

Επιπλέον, www.itstylemakeup.fr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, οποιοδήποτε περιεχόμενο. Θα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά το διπλό περιεχόμενο:

- Κριτικές ή σχόλια που έχουν αντιγραφεί από άλλους ιστότοπους ή από κριτικές άλλων χρηστών,

- Διπλές κριτικές ή σχόλια, που αναπαράγονται πανομοιότυπα σε διάφορα φύλλα προϊόντων,

- Κριτικές ή σχόλια που αναπαράγονται πανομοιότυπα κάτω από άρθρα

Θα αναγκαστούμε επίσης να αφαιρέσουμε τις ακόλουθες κριτικές, σχόλια ή δείγματα:

- Κριτικές ή σχόλια που δεν περιγράφουν επαρκώς τα πλεονεκτήματα, τις θετικές πτυχές ή τις ιδιότητες των προϊόντων (ένα απλό "μου αρέσει αυτό το προϊόν" ή "το συνιστώ", "έχει καλή σχέση ποιότητας-τιμής", "δεν είναι ακριβό" δεν αρκεί),

- Κριτικές ή σχόλια με υπερβολική στίξη (!!!! ή .............. κ.λπ.),

- Κριτικές ή σχόλια που είναι ακατανόητα λόγω έλλειψης στίξης,

- Ανακοινώσεις ή σχόλια που είναι δυσνόητα λόγω πολλών ορθογραφικών λαθών, συντακτικών λαθών ή γραμμένα σε συντομογραφία. Η γλώσσα που είναι υπερβολικά οικεία, χυδαία ή χυδαία δεν θα είναι ανεκτή,

- Κριτικές ή σχόλια που γράφτηκαν με μοναδικό σκοπό τη χειραγώγηση του αλγορίθμου για να κερδίσουν πόντους στο πλαίσιο του προγράμματος επιβράβευσης (η Trustbeauty μπορεί να ζητήσει απόδειξη αγοράς σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τα προϊόντα που δοκιμάστηκαν).

- Παρουσία συνδεδεμένων συνδέσμων ή συνδέσμων προς καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου,

- Στιγμιότυπα που δεν σας ανήκουν (π.χ. διαφημιστικά γραφικά, γραφικά που έχουν ληφθεί από άλλους ιστότοπους, εκτός αν πρόκειται για δικό σας περιεχόμενο από ένα ιστολόγιο, έναν ιστότοπο ή ένα κοινωνικό δίκτυο, οπότε πρέπει να μπορείτε να το δικαιολογήσετε).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΌΣΥΡΣΗΣ

Αρχή της υπαναχώρησης

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση επιστρέφοντας το ΠΡΟΪΟΝ στον ΠΩΛΗΤΗ.

Προς τούτο, το ΠΡΟΪΟΝ πρέπει να επιστραφεί ή να αποδοθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασής του να υπαναχωρήσει, εκτός εάν ο ΠΩΛΗΤΗΣ προσφερθεί να παραλάβει ο ίδιος το ΠΡΟΪΟΝ.

Προθεσμία υπαναχώρησης

Σύμφωνα με το άρθρο L.221-18 του Κώδικα Καταναλωτή, η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά την ημέρα κατά την οποία ο ΠΕΛΑΤΗΣ, ή τρίτος, εκτός του μεταφορέα, ο οποίος έχει οριστεί από τον ΠΕΛΑΤΗ, λαμβάνει τη φυσική κατοχή του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει παραγγείλει πολλά ΠΡΟΪΟΝΤΑ σε μια ενιαία παραγγελία που οδηγεί σε πολλές ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ (ή σε περίπτωση παραγγελίας για ένα μόνο ΠΡΟΪΟΝ που παραδίδεται σε πολλές παρτίδες), η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά την ημέρα κατά την οποία ο ΠΕΛΑΤΗΣ, ή τρίτος, εκτός του μεταφορέα, που έχει υποδείξει ο ΠΕΛΑΤΗΣ, λαμβάνει στη φυσική του κατοχή το τελευταίο παραδοθέν ΠΡΟΪΟΝ.

Εάν η παραγγελία του ΠΕΛΑΤΗ περιλαμβάνει διάφορα ΠΡΟΪΟΝΤΑ και εάν αυτά τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ παραδίδονται χωριστά, η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά την ημέρα κατά την οποία ο ΠΕΛΑΤΗΣ, ή τρίτος, εκτός του μεταφορέα, που έχει υποδείξει ο ΠΕΛΑΤΗΣ, λαμβάνει στη φυσική του κατοχή το τελευταίο ΠΡΟΪΟΝ.

Γνωστοποίηση του δικαιώματος υπαναχώρησης

Για να ασκήσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης και σύμφωνα με το άρθρο L.221-21 του Κώδικα Καταναλωτή, ο ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει να γνωστοποιήσει την απόφασή του να υπαναχωρήσει με μια σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στη διεύθυνση : 122, Rue du Commandant Rolland ή contact@itstylecosmetic.com.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει την παρακάτω φόρμα:

ΈΝΤΥΠΟ ΑΠΌΣΥΡΣΗΣ
Υπόψη: it Style Distribution

Αριθμός τηλεφώνου του ΠΩΛΗΤΗ: 09 71 16 50 33
Αριθμός φαξ του ΠΩΛΗΤΗ:
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΠΩΛΗΤΗ*:

Με την παρούσα σας γνωστοποιώ την υπαναχώρησή μου από τη σύμβαση πώλησης του παρακάτω ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Αναφορά ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αριθμός τιμολογίου:
Αριθμός παραγγελίας:
- Παραγγέλθηκε στις [________________]/παραλήφθηκε στις [________________]
- Χρησιμοποιούμενο μέσο πληρωμής:
- Όνομα του ΠΕΛΑΤΗ και, κατά περίπτωση, του δικαιούχου της παραγγελίας:
- Διεύθυνση του ΠΕΛΑΤΗ:
- Διεύθυνση παράδοσης:

- Υπογραφή του ΠΕΛΑΤΗ (εκτός από την περίπτωση διαβίβασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

- Ημερομηνία


Προκειμένου να τηρηθεί η προθεσμία υπαναχώρησης, ο ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει να αποστείλει την ανακοίνωσή του σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Συνέπειες της υπαναχώρησης

Σε περίπτωση υπαναχώρησης του ΠΕΛΑΤΗ, ο ΠΩΛΗΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει το σύνολο των καταβληθέντων ποσών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν, κατά περίπτωση, από την επιλογή από τον ΠΕΛΑΤΗ τρόπου παράδοσης διαφορετικού από τον τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προτείνει ο ΠΩΛΗΤΗΣ) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο ΠΩΛΗΤΗΣ λαμβάνει το επιστρεφόμενο ΠΡΟΪΟΝ.(άρθρο L.221-24 του Κώδικα Καταναλωτή).

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ προβαίνει στην επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο ΠΕΛΑΤΗΣ για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνήσει ρητά για διαφορετικό μέσο, σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή χρημάτων δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για τον ΠΕΛΑΤΗ.

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα πρόσθετα έξοδα εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει επιλέξει ρητά μια ακριβότερη μέθοδο παράδοσης από την τυπική μέθοδο που προσφέρει ο ΠΩΛΗΤΗΣ.

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ μπορεί να αναβάλει την επιστροφή των χρημάτων μέχρι την παραλαβή των αγαθών ή μέχρι ο ΠΕΛΑΤΗΣ να προσκομίσει απόδειξη της αποστολής των αγαθών, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτα.

Όροι επιστροφής

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασής του να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση, να επιστρέψει τα αγαθά στη διεύθυνση : 122, Rue du Commandant Rolland.

Η προθεσμία αυτή θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιστρέψει τα αγαθά πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

Έξοδα επιστροφής

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιβαρύνεται με τα άμεσα έξοδα επιστροφής του αγαθού.

Εάν το βάρος του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ εμποδίζει τον ΠΕΛΑΤΗ να επιστρέψει το ΠΡΟΪΟΝ μέσω ταχυδρομείου, ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιβαρύνεται με τα άμεσα έξοδα επιστροφής του αγαθού.

Κατάσταση του επιστρεφόμενου αγαθού

Το ΠΡΟΪΟΝ πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΩΛΗΤΗ και να περιλαμβάνει όλα τα παρελκόμενα που παραδόθηκαν.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ευθύνεται μόνο για την υποτίμηση του αγαθού που προκύπτει από χειρισμό διαφορετικό από αυτόν που είναι απαραίτητος για να διαπιστωθεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η ορθή λειτουργία του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Με άλλα λόγια, ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να δοκιμάσει το ΠΡΟΪΟΝ, αλλά μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιουσδήποτε χειρισμούς εκτός από τους αναγκαίους.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης αποκλείεται στις ακόλουθες περιπτώσεις

- Παροχή αγαθών ή υπηρεσιών των οποίων η τιμή εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς
- Παροχή αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΠΕΛΑΤΗ ή είναι σαφώς εξατομικευμένα
- Παροχή αγαθών που ενδέχεται να υποβαθμιστούν ή να λήξουν γρήγορα
- Παροχή σφραγισμένων ηχητικών ή βιντεοσκοπημένων εγγραφών ή λογισμικού που έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση
- Εφημερίδες, περιοδικά, περιοδικά (εκτός από τις συμβάσεις συνδρομής)
- Παροχή υπηρεσιών στέγασης εκτός από την κατοικία, μεταφορά αγαθών, ενοικίαση αυτοκινήτων, τροφοδοσία ή υπηρεσίες που σχετίζονται με δραστηριότητες αναψυχής, εάν η προσφορά προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία ή περίοδο εκτέλεσης
- Προμήθεια αγαθών που από τη φύση τους αναμειγνύονται αναπόσπαστα με άλλα αντικείμενα
- Προμήθεια σφραγισμένων αγαθών που δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί από τον ΠΕΛΑΤΗ μετά την ΠΑΡΑΔΟΣΗ
- Προμήθεια αλκοολούχων ποτών, η τιμή των οποίων συμφωνήθηκε κατά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης η παράδοση των οποίων μπορεί να γίνει μόνο μετά από 30 ημέρες και η πραγματική αξία των οποίων εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της αγοράς που δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν από τον ΠΩΛΗΤΗ
- η προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε άυλη μορφή, εάν η εκτέλεση έχει αρχίσει με τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεση του καταναλωτή, ο οποίος έχει επίσης αναγνωρίσει ότι με τον τρόπο αυτό θα χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης
- συμβάσεις που συνάπτονται σε δημόσιο πλειστηριασμό



ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 2

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΡΆΔΟΣΗΣ

Περιοχή παράδοσης

Τα προσφερόμενα ΠΡΟΪΟΝΤΑ μπορούν να παραδοθούν μόνο εντός της ΧΩΡΑΣ.

Είναι αδύνατο να γίνει παραγγελία για οποιαδήποτε διεύθυνση παράδοσης εκτός αυτής της ΧΩΡΑΣ.

Τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ αποστέλλονται στη διεύθυνση (στις διευθύνσεις) παράδοσης που έχει δηλώσει ο ΠΕΛΑΤΗΣ κατά τη διαδικασία παραγγελίας.

Χρόνος αποστολής

Ο χρόνος που απαιτείται για την προετοιμασία μιας παραγγελίας και στη συνέχεια για την έκδοση τιμολογίου, πριν από την αποστολή των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ σε απόθεμα, αναφέρεται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Οι ώρες αυτές δεν περιλαμβάνουν τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες.

Κατά την αποστολή των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ θα αποστέλλεται αυτόματα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ΠΕΛΑΤΗ, εφόσον η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωρηθεί στη φόρμα εγγραφής είναι σωστή.

Χρόνοι και κόστος παράδοσης

Κατά τη διαδικασία παραγγελίας, ο ΠΩΛΗΤΗΣ υποδεικνύει στον ΠΕΛΑΤΗ τους πιθανούς χρόνους και τρόπους παράδοσης των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ που αγοράζει.

Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται ανάλογα με τη μέθοδο παράδοσης.
Το ποσό αυτών των εξόδων θα πρέπει να καταβληθεί από τον ΠΕΛΑΤΗ επιπλέον της τιμής των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ που αγόρασε.

Λεπτομέρειες σχετικά με τους χρόνους παράδοσης και το κόστος αναφέρονται λεπτομερώς στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Ελλείψει οποιασδήποτε ένδειξης ή συμφωνίας σχετικά με την ημερομηνία παράδοσης, ο ΠΩΛΗΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει το ΠΡΟΪΟΝ χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύναψη της σύμβασης. (άρθρο L.216-1 του Κώδικα Καταναλωτή).

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Το δέμα θα παραδίδεται στον ΠΕΛΑΤΗ έναντι υπογραφής και με την προσκόμιση εγγράφου ταυτότητας.

Σε περίπτωση απουσίας, θα αφήνεται στον ΠΕΛΑΤΗ μια ειδοποίηση για τη διέλευση, ώστε να μπορεί να πάει να παραλάβει το δέμα του από το ταχυδρομείο του.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ενημερώνεται για την ημερομηνία παράδοσης όταν επιλέγει τον μεταφορέα, στο τέλος της ηλεκτρονικής διαδικασίας παραγγελίας, πριν από την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Διευκρινίζεται ότι οι παραδόσεις θα γίνονται εντός τριάντα (30) ημερών το πολύ. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν το πράξει, οφείλει να ειδοποιήσει τον ΠΩΛΗΤΗ να παραδώσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και, σε περίπτωση μη παράδοσης εντός του χρονικού αυτού διαστήματος, μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση.

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ επιστρέφει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την παραλαβή της επιστολής καταγγελίας, στον ΠΕΛΑΤΗ το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των εξόδων παράδοσης, με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο ΠΕΛΑΤΗΣ για την αγορά των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ είναι υπεύθυνος μέχρι την παράδοση του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ στον ΠΕΛΑΤΗ. Υπενθυμίζεται ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει προθεσμία τριών (3) ημερών για να ειδοποιήσει τον μεταφορέα για οποιαδήποτε ζημιά ή μερική απώλεια διαπιστωθεί κατά την παράδοση.