MACARON FREESIA

MACARON FREESIA

4,60 €
DONUT FRAMBOISE

DONUT FRAMBOISE

5,70 €
BOMBE DE BAIN FRAISE

BOMBE DE BAIN FRAISE

2,70 €
DONUT PASTÈQUE

DONUT PASTÈQUE

5,70 €
MACARON JASMIN

MACARON JASMIN

4,60 €
box bombes de bain

ROUND BOX / Citron, pastèque, melon et ananas

26,65 €
BOMBE DE BAIN CHOCOLAT

BOMBE DE BAIN CHOCOLAT

2,70 €
DONUT CERISE

DONUT CERISE

5,70 €
MACARON PÊCHE

MACARON PÊCHE

4,60 €
ROUND BOXES freesia, fruit de la passion, miel, kiwi

ROUND BOX / Freesia, fruit de la passion, miel et kiwi

26,65 €
DONUT VANILLE

DONUT VANILLE

5,70 €
MACARON POMME MACARON POMME

MACARON POMME

4,60 €
ROUND BOXES peppermenthe, lavande, jasmin, pêche

ROUND BOX / Peppermenthe, lavande, jasmin et pêche

26,65 €
BOMBE DE BAIN CERISE

BOMBE DE BAIN CERISE

2,70 €
DONUT CHOCOLAT

DONUT CHOCOLAT

5,70 €
MACARON MANGUE

MACARON MANGUE

4,60 €
DONUT NOIX DE COCO

DONUT NOIX DE COCO

5,70 €
MACARON MIEL

MACARON MIEL

4,60 €
BOMBE DE BAIN CITRON

BOMBE DE BAIN CITRON

2,80 €
box bombes de bain box bombes de bain

SQUARE BOX / Baie, myrtille, framboise et cerise

12,95 €
BOMBE DE BAIN POMME

BOMBE DE BAIN POMME

2,80 €
box bombes de bain

SQUARE BOX / Fruit de la passion, orange, noix de coco et mangue

12,95 €
BOMBE DE BAIN PASTÈQUE

BOMBE DE BAIN PASTÈQUE

2,80 €
BOMBE DE BAIN ORANGE

BOMBE DE BAIN ORANGE

2,80 €
BOMBE DE BAIN BAIE

BOMBE DE BAIN BAIE

4,99 €
BOMBE DE BAIN PEPPERMENTHE

BOMBE DE BAIN PEPPERMENTHE

4,99 €
BOMBE DE BAIN LAVANDE

BOMBE DE BAIN LAVANDE

4,99 €
BOMBE DE BAIN FREESIA

BOMBE DE BAIN FREESIA

4,99 €
BOMBE DE BAIN CARAMEL

BOMBE DE BAIN CARAMEL

4,99 €
BOMBE DE BAIN OCEAN

BOMBE DE BAIN OCEAN

4,99 €
BOMBE DE BAIN MIEL

BOMBE DE BAIN MIEL

5,32 €
BOMBE DE BAIN MELON

BOMBE DE BAIN MELON

5,32 €
BOMBE DE BAIN KIWI

BOMBE DE BAIN KIWI

5,32 €
BOMBE DE BAIN FRAMBOISE

BOMBE DE BAIN FRAMBOISE

5,32 €
BOMBE DE BAIN MYRTILLE

BOMBE DE BAIN MYRTILLE

5,32 €
BOMBE DE BAIN ROSE

BOMBE DE BAIN ROSE

5,32 €
BOMBE DE BAIN MIEL

BOMBE DE BAIN MIEL

6,75 €
BOMBE DE BAIN FRAMBOISE

BOMBE DE BAIN FRAMBOISE

6,75 €
BOMBE DE BAIN CHOCOLAT

BOMBE DE BAIN CHOCOLAT

6,75 €
BOMBE DE BAIN VANILLE

BOMBE DE BAIN VANILLE

6,75 €
BOMBE DE BAIN CARAMEL

BOMBE DE BAIN CARAMEL

6,75 €
BOMBE DE BAIN FRUIT DE LA PASSION

BOMBE DE BAIN FRUIT DE LA PASSION

6,75 €
BOMBE DE BAIN PÊCHE

BOMBE DE BAIN PÊCHE

7,10 €
BOMBE DE BAIN CERISE

BOMBE DE BAIN CERISE

7,10 €
BOMBE DE BAIN PASTEQUE

BOMBE DE BAIN PASTEQUE

7,10 €
BOMBE DE BAIN MELON

BOMBE DE BAIN MELON

7,10 €
BOMBE DE BAIN JASMIN

BOMBE DE BAIN JASMIN

7,10 €
BOMBE DE BAIN MANGUE

BOMBE DE BAIN MANGUE

7,10 €
BOMBE DE BAIN PEPPERMENTHE

BOMBE DE BAIN - CUPCAKE PEPPERMENTHE

2,99 €
bombe de bain fraise

BOMBE DE BAIN - CUPCAKE FRAISE

2,99 €
bombe de bain chocolat

BOMBE DE BAIN - CUPCAKE CHOCOLAT

2,99 €
bombe de bain cerise

BOMBE DE BAIN - CUPCAKE CERISE

2,99 €
BOMBE DE BAIN - CUPCAKE MELON

BOMBE DE BAIN - CUPCAKE MELON

5,99 €
BOMBE DE BAIN - CUPCAKE FREESIA

BOMBE DE BAIN - CUPCAKE FREESIA

5,99 €
BOMBE DE BAIN ANANAS

BOMBE DE BAIN - CUPCAKE ANANAS

5,99 €
BOMBE DE BAIN VANILLE

BOMBE DE BAIN - CUPCAKE VANILLE

5,99 €
BOMBE DE BAIN POMME

BOMBE DE BAIN - CUPCAKE POMME

5,99 €
BOMBE DE BAIN OCEAN

BOMBE DE BAIN - CUPCAKE OCEAN

5,99 €
BOMBE DE BAIN - CUPCAKE CITRON

BOMBE DE BAIN - CUPCAKE CITRON

8,99 €
BOMBE DE BAIN - CUPCAKE MIEL

BOMBE DE BAIN - CUPCAKE MIEL

8,99 €
BOMBE DE BAIN - CUPCAKE LAVANDE

BOMBE DE BAIN - CUPCAKE LAVANDE

8,99 €
BOMBE DE BAIN - CUPCAKE CARAMEL

BOMBE DE BAIN - CUPCAKE CARAMEL

8,99 €
BOMBE DE BAIN - CUPCAKE MYRTILLE

BOMBE DE BAIN - CUPCAKE MYRTILLE

8,99 €
BOMBE DE BAIN - CUPCAKE EUCALYPTUS

BOMBE DE BAIN - CUPCAKE EUCALYPTUS

8,99 €
bombe de bain coeur

COEUR VANILLE

3,15 €
bombe de bain coeur

COEUR FRAISE

3,15 €
COEUR CITRON

COEUR CITRON

3,15 €
bombe de bain coeur

COEUR KIWI

3,15 €
COEUR BAIE

COEUR BAIE

3,15 €
bombe de bain coeur

COEUR ORANGE

3,15 €
COEUR PEPPERMENTHE

COEUR PEPPERMENTHE

3,25 €
COEUR PASTÈQUE

COEUR PASTÈQUE

3,25 €
bombe de bain coeur

COEUR PÊCHE

3,25 €
COEUR CARAMEL

COEUR CARAMEL

3,25 €
COEUR JASMIN

COEUR JASMIN

3,25 €
bombe de bain coeur

COEUR ROSE

3,25 €
bombe de bain coeur

COEUR CHOCOLAT

4,95 €
COEUR MIEL

COEUR MIEL

4,95 €
COEUR MYRTILLE

COEUR MYRTILLE

4,95 €
COEUR MELON

COEUR MELON

4,95 €
Round box - Bombes de bain

ROUND BOX / Baie, framboise, fraise et myrtille

26,65 €
COEUR FRUIT DE LA PASSION

COEUR FRUIT DE LA PASSION

4,95 €
COEUR JASMIN

COEUR JASMIN

5,50 €
ROUND BOXES pomme,mangue,orange,noix de coco

ROUND BOX / Pomme, mangue, orange et noix de coco

26,65 €
box bombes de bain

ROUND BOX / Vanille, chocolat, caramel et fraise

26,65 €
COEUR ANANAS

COEUR ANANAS

5,50 €
box bombes de bain box bombes de bain

SQUARE BOX / Citron, pastèque, melon et ananas

12,95 €
COEUR PÊCHE

COEUR PÊCHE

5,50 €
SQUARE BOXES freesia, pêche, lavande, peppermenthe

SQUARE BOX / Freesia, pêche, lavande et peppermenthe

12,95 €
bombe de bain coeur

COEUR CITRON

5,50 €
COEUR KIWI

COEUR KIWI

5,50 €
SQUARE BOXES kiwi, jasmin, pomme, miel

SQUARE BOX / Kiwi, jasmin, pomme et miel

12,95 €
COEUR MONOI

COEUR MONOÏ

5,50 €
box bombes de bain SQUARE BOXES vanille, chocolat, fraise, caramel

SQUARE BOX / Vanille, chocolat, fraise et caramel

12,95 €
TUBE PINK FLOWER jasmin, noix de coco, pomme, cerise, rose

TUBE PINK FLOWER jasmin, noix de coco, pomme, cerise, rose

15,99 €
tube bombes de bain

TUBE BLUE FLOWER peppermenthe, ananas, myrtille, pêche, citron

15,99 €
tube bombes de bain

TUBE ORANGE FLOWER caramel, freesia, mangue, pastèque, miel

15,99 €
SEL DE BAIN 170 gr VANILLE

SEL DE BAIN VANILLE 170 gr.

4,60 €
SEL DE BAIN 170 gr JASMIN

SEL DE BAIN JASMIN 170 gr.

4,60 €
SEL DE BAIN 170 gr NOIX DE COCO

SEL DE BAIN NOIX DE COCO 170 gr.

4,60 €