GLITTER NAIL LACQUER   1G

Vernis à ongles - Glitter

4,95 €
BORDEAUX MATT NAIL LACQUER  12M BORDEAUX MATT NAIL LACQUER  12M

Vernis à ongles - Mat

4,95 €
Poudre glitter

Poudre glitter

4,95 €
GLOSSY COAT 9T

GLOSSY COAT 9T

4,95 €
TOP COAT SUNDRY  17T

TOP COAT SUNDRY 17T

6,95 €
Vernis à ongles - Semi-permanent 1 à 15 Vernis à ongles - Semi-permanent 1 à 15

Vernis à ongles - Semi-permanent 1 à 15

14,95 €
Vernis à ongles - Semi-permanent 16 à 30 Vernis à ongles - Semi-permanent 16 à 30

Vernis à ongles - Semi-permanent 16 à 30

14,95 €
Vernis à ongles - Semi-permanent 31 à 46 Vernis à ongles - Semi-permanent 31 à 46

Vernis à ongles - Semi-permanent 31 à 46

14,95 €